Jaarstukken 2019
portal

Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Wat willen we bereiken?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.488

5,6 %

Baten

€ 10.260

6,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28