Jaarstukken 2019
portal

Bijlagen

Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen

Voorzieningen

Nummer

Naam

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Eindstand

8002

Pensioenen wethouders

1.966

611

89

2.487

8004

Onderhoud gebouwen

694

239

194

739

8006

Openbare verlichting

183

26

0

209

8007

Wegen

213

1.771

1.971

13

8008

Bruggen

32

18

38

11

8009

Begraafplaatsen

50

9

0

59

8010

Riolering

3.959

609

1.011

3.557

8012

Aanspraken overstromingen Riverparc

119

2

0

121

8013

Wachtgelden wethouders

221

141

177

185

Totaal voorzieningen

7.437

3.425

3.481

7.381

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28