Jaarstukken 2019
portal

Programma's

Veiligheid

1.Veiligheid

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Wat willen we bereiken?

Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving.

Beleidskaders

·   Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022
·   Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar
·   Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022
·   Jaarplan Integrale Veiligheid 2019
·   Plan van aanpak Ondermijning (2018)

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.052

2,0 %

Baten

€ 74

0,0 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28