Jaarstukken 2019
portal

Bijlagen

Overzicht langlopende geldleningen

Overzicht langlopende geldleningen

Vaste schulden 2019 door onderhandse geldleningen (x € 1.000)

Nummer

Oorspronke-lijk bedrag van de geldlening

Jaar van (laatste) aflossing

Rente-per-centage

Restant-bedrag van de geld-lening aan het begin

Opgeno-men geldlening

Rente-
bedrag

Aflossing

Restant van de geldlening

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

179Z

7.500

2041

1,210

6.900

81

300

6.600

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

153A

476

2021

5,220

105

5

33

72

157A

5.899

2019

4,860

295

7

295

-

159Z

5.000

2029

3,989

2.200

88

200

2.000

160Z

4.000

2025

3,610

1.400

51

200

1.200

161Z

9.000

2031

4,398

4.680

197

360

4.320

168Z

12.000

2038

4,450

7.700

334

400

7.300

170Z

6.000

2038

5,200

4.000

204

200

3.800

172Z

10.000

2019

3,405

10.000

307

10.000

-

175Z

15.000

2033

3,100

11.250

326

750

10.500

176Z

10.000

2029

2,324

6.833

151

667

6.166

177Z

10.000

2030

1,340

8.000

103

667

7.333

178Z

10.000

2040

1,525

8.800

132

400

8.400

180Z

10.000

2026

0,914

10.000

91

0

10.000

181Z

7.500

2022

0,345

7.500

26

0

7.500

182R

49

2019

5,100

4

0

4

-

183R

6.353

2031

5,765

4.039

226

217

3.822

184R

2.000

2022

5,350

581

27

134

447

185R

2.000

2032

4,810

933

45

67

866

186R

2.000

2033

4,890

1.344

64

63

1.281

187R

2.000

2028

4,750

800

38

80

720

188R

1.000

2020

3,560

133

5

67

66

189R

2.000

2036

3,900

1.200

44

67

1.133

190R

2.500

2041

4,100

1.917

78

83

1.834

191R

2.500

2043

3,270

2.083

67

83

2.000

192Z

5.000

2023

0,460

5.000

23

0

5.000

194Z

15.000

2034

0,215

-

15.000

3

0

15.000

100.797

15.000

2.642

15.036

100.761

Openbare lichamen zoals Provincies, gemeenten en waterschappen etc.

193Z

10.000

2038

1,330

10.000

0

127

500

9.500

Totaal generaal

117.697

15.000

2.850

15.836

116.861

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28