Jaarstukken 2019
portal

Bijlagen

Kerngegevens

Kerngegevens

Onderdeel

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Sociale structuur

Inwoners 0-19 jaar

8838

8.758

Inwoners 20-64 jaar

24.210

24.316

Inwoners 65 jaar en ouder

10.423

10.680

Totaal aantal inwoners

43.471

43.754

Bijstandsgerechtigden

865

881

847

Tewerkgestelden SW

197

198

187

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (ha)

- waarvan binnenwater (ha)

Woonruimten

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28