Jaarstukken 2019
portal

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Deze vormen het sluitstuk van de planning en controlcyclus. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de beleidsvoornemens en de activiteiten. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording.

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28