Jaarstukken 2019
portal

Bijlagen

Overzicht reserves

Overzicht reserves

Algemene reserve(s)

Nummer

Naam

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Eindstand

9000

Algemene reserve

35.723

5.031

4.213

36.540

Totaal algemene reserve(s)

35.723

5.031

4.213

36.540

Bestemmingsreserves

Nummer

Naam

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Eindstand

9002

Betaald parkeren

182

0

182

0

9003

Visie en planvorming station Zevenpoort

32

0

1

31

9008

Verhuizing peuterspeelzaalwerk

23

0

0

23

9009

Fricties bezuinigingen vernieuwingskosten

503

0

241

262

9013

Nazorg complexen grondexploitaties

114

0

0

114

9017

Afval

0

0

0

0

9018

Riolering

192

289

0

481

9024

Automatisering

126

0

46

80

9031

Bestemmingsplannen

195

0

0

195

9032

Wegen

761

358

0

1.119

9046

Statushouders

80

21

0

101

9047

Onderhoud gebouwen

108

0

42

66

Totaal bestemmingsreserves

2.316

668

513

2.471

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten

Nummer

Naam

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Eindstand

9004

Plankosten en voorbereiding A15/A12

79

0

46

33

9005

Centrummanagement

105

0

0

105

9006

Revitalisering Tatelaar fase 2

500

0

0

500

9007

Werkzaamheden gemeentehuis

505

0

0

505

9012

Snelfietsroute F12

220

176

1

395

9021

Onderzoek randweg nabij A15

150

0

0

150

9027

Balansverkorting

212

0

6

206

9028

Onderwijshuisvesting

318

0

10

308

9029

Basisschool 't Scathe

2.186

0

59

2.127

9034

De Cirkel/De Duim

603

0

0

603

9035

Sportvelden RKPSC

102

0

9

93

9036

Fietspad Geitenwaard

100

0

0

100

9037

Herinrichting Tengnagelwaard

55

0

0

55

9038

Speelvoorzieningen kinderen met beperking

85

0

0

85

Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten

5.220

176

129

5.267

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28