Jaarstukken 2019
portal

Financiën

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

0.

Bestuur en ondersteuning

82.467

85.934

87.007

1.073

1.

Veiligheid

72

68

74

7

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

455

150

177

27

3.

Economie

10.135

34.388

32.766

-1.623

4.

Onderwijs

306

802

810

8

5.

Sport, cultuur en recreatie

1.040

896

921

24

6.

Sociaal domein

12.473

11.610

11.700

90

7.

Volksgezondheid en milieu

8.372

8.482

8.436

-46

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.860

6.751

10.260

3.510

Totaal baten

120.180

149.080

152.150

3.071

Lasten

0.

Bestuur en ondersteuning

24.404

25.245

23.945

1.300

1.

Veiligheid

2.767

3.023

3.052

-29

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

5.222

5.469

5.749

-280

3.

Economie

10.041

32.201

29.945

2.256

4.

Onderwijs

5.380

5.238

4.995

243

5.

Sport, cultuur en recreatie

8.066

8.253

8.297

-44

6.

Sociaal domein

49.635

56.261

56.982

-721

7.

Volksgezondheid en milieu

9.877

9.866

9.913

-47

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5.052

4.972

8.488

-3.517

Totaal lasten

120.444

150.527

151.366

-839

Saldo voor bestemming

0.

Bestuur en ondersteuning

58.062

60.689

63.062

2.373

1.

Veiligheid

-2.695

-2.955

-2.978

-22

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

-4.766

-5.319

-5.572

-253

3.

Economie

94

2.187

2.821

634

4.

Onderwijs

-5.074

-4.436

-4.186

250

5.

Sport, cultuur en recreatie

-7.026

-7.357

-7.376

-19

6.

Sociaal domein

-37.162

-44.651

-45.282

-631

7.

Volksgezondheid en milieu

-1.505

-1.384

-1.477

-93

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-192

1.779

1.772

-7

Totaal saldo voor bestemming

-264

-1.447

784

2.231

Mutaties reserves

0.

Bestuur en ondersteuning

-558

-951

-942

9

1.

Veiligheid

0

1

1

0

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

471

621

655

34

3.

Economie

40

28

28

0

4.

Onderwijs

74

76

68

-8

5.

Sport, cultuur en recreatie

63

31

14

-17

6.

Sociaal domein

199

101

89

-12

7.

Volksgezondheid en milieu

486

215

-30

-245

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-76

4

0

-4

Totaal mutaties reserves

698

125

-118

-243

Saldo na bestemming

434

-1.322

667

1.989

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 10:00:39 met de export van 06/11/2020 09:58:28